Ägarfrågor 2017-06-28T17:48:36+00:00

ÄGARFRÅGOR

En trygg ägare medverkar ofta till ett stabilt och framgångsrikt företag. Vår ambition är att jobba med kompletta och skräddarsydda lösningar för dig som företagsledare och ägare.

ÄGARFRÅGOR

Våra kunder består i huvudsak av s.k. ägarledda företag vilket innebär att ägarna själva är verksamma i företagen.

Vi har lång erfarenhet av frågor som berör ägande och entreprenörskap och det finns flera viktiga tjänster vi kan erbjuda dig som är ägare som till exempel:

 • Förbättring av företagets interna kontroll.
  • En viktig fråga när företaget har flera delägare.
 • Generationsskiften
  • När det är dags att överlämna stafettpinnen finns det mycket att tänka på.
 • Skatterådgivning
  • Både företaget och dess ägare ska vara skatteeffektiva
 • Företagsvärdering
  • Både när du ska sälja ditt företag men också om du ska förvärva.
 • Upprättande av årsredovisningar
  • Viktigt att rapporteringen anpassas specifikt till kundens/ägarens ambitioner och här spelar förvaltningsberättelsen och val av nyckeltal stor roll.
 • Aktieägaravtal
  • Finns det flera ägare bör man definitivt skriva ett aktieägaravtal mellan ägarna. 

För ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan hjälpa dig

KONTAKTA OSS IDAG!

Arevenue Journalen - förenklar ditt företagande