Redovisning 2017-06-28T18:08:20+00:00

VÅRA TJÄNSTER

Den löpande redovisningen är hjärtat i företaget. Man kan säga att allting börjar och slutar här. Med en fungerande redovisning kan man få fram om företaget är lönsamt och man kan styra och organisera på bästa sätt.

REDOVISNING

Redovisningens syfte är enligt oss i första hand att vara ett beslutsunderlag vilket innebär att kontoplaner och rapporter m.m. ska utformas efter bolagets specifika behov. När rapporteringen fungerar som den ska finns det få verktyg, om något, som kan ge företagsledningen bättre information om hur verksamheten utvecklas.

Redovisningen spänner över stora områden och innefattar uppgifter som ska skötas dagligen eller löpande. Några exempel är bokföring, leverantörs- och kundreskontrahantering, betalningar, löner och statistik. Varje månad ska skatter och avgifter deklareras till Skatteverket. Årligen måste företag rapportera in till olika myndigheter i form av kontrolluppgifter och statistik.

Dessutom ska bokslut och årsredovisning upprättas vilket kräver specialistkunskaper.

Så här kan vi hjälpa er

Vi kan hjälpa er på olika sätt. Ett flertal av våra kunder låter oss sköta hela den löpande bokföringen. Andra kunder gör grundbokföringen men önskar sedan hjälp med månadsavstämningarna. Kanske vill ni sköta betalningar och löner själva och vi upprättar skattedeklarationerna och den löpande bokföringen? Har ni egen ekonomipersonal som sköter den löpande redovisningen så kan vi hjälpa er med bokslut, deklarationer och årsredovisning.

Det är också möjligt att vi hjälper till med den löpande redovisningen på ert kontor. Fördelen är att vi sitter nära informationen och eventuella frågor kan besvaras snabbare vilket gör det hela mer effektivt.

Oavsett vilken hjälp som passar er bäst är det alltid i samverkan. Olika branscher kräver olika typer av rapportering. Då måste hänsyn tagas till detta. I andra fall kanske företagsledningen, av olika anledningar, inte har möjlighet att vara direkt aktiv i den löpande redovisningen och då är det viktigt att rapporteringen blir extra utförlig och informativ. Behoven är många och lösningarna ska matcha dessa.

Årsredovisningen

Årsredovisningen är ett mycket viktigt offentligt dokument som måste uppfylla ett flertal regler. Den behöver inte bara vara torr siffermässig information. Vi hjälper gärna till med förslag om hur den kan göras informativ på flera sätt. Läsarna av en årsredovisning ska få ett så bra intryck av företaget som möjligt. Vi gör en årsredovisning som är enkel att läsa och som även lämnar de upplysningar som ur företagets synvinkel kan vara viktiga. Återigen, allting sker i samverkan med er.

Behöver du hjälp med bokslut, deklarationer eller årsredovisning?

KONTAKTA OSS IDAG!

VAD VÅRA KUNDER TYCKER OM AREVENUE

“Vi får alltid ett väldigt trevligt och professionellt bemötande av teamet på Arevenue och känner verkligen att vårt företag är i goda händer.”

MAGNUS LILJA, LOGSENSE AB

VÅR FILOSOFI – SAMFÖRSTÅND

Vi vet av erfarenhet att det bästa resultatet uppnås med bra och tydlig kommunikation från båda parter. Därför uppmanar vi alltid dig som kund att vara med och påverka och komma med förslag på lösningar.
Det är nämligen viktigt för oss att ni känner en trygghet och att ni litar på vår erfarenhet och kompetens,
inte enbart i revision, utan också i företagsekonomi och entreprenörskap.

Genom samförstånd skapar vi inte endast en bra relation och samspel, vi bygger även ett ömsesidigt förtroende och förhoppningsvis en långvarig och framgångsrik relation.