Revision 2017-06-28T18:11:46+00:00

VÅRA TJÄNSTER

En revision av ett företag är en oberoende granskning av företaget utifrån som hjälper dig att både identifiera riskerna men också att se möjligheter. En revision kan därför leda till att lönsamheten i företaget ökar.

REVISION

Vi inleder varje uppdrag med att sätta oss in i din verksamhet och dess unika förutsättningar. Planering är grunden till en effektiv och bra revision. Utifrån denna utföres sedan revisionen efter vad som bedöms väsentligt i bolaget och där det kan finnas risk för felaktigheter. Med felaktigheter förstås inte enbart fel i redovisningen. Riskbedömningen från vår sida omfattar hela verksamheten.

Regelverken som omgärdar företagen i dag kan vara svåra och vi vet av erfarenhet var det kan bli fel och vad som kan förbättras. Hur ser den interna kontrollen ut? Risk för stöld? Kräver verksamheten tillstånd av något slag? Har bolaget tillfredställande försäkringsskydd? Behöver ägarna avtal mellan sig? Det finns med andra ord många frågor som är viktiga men som inte direkt berör redovisningen.

“En god insikt i verksamheten samt planering med kunden är grunden till all god revision”

Vi tror på en löpande dialog under året. Det kan ibland vara för sent att försöka lösa problem när räkenskapsåret avslutats. Får vi löpande information om verksamheten kan vi också på ett mycket tidigare stadium se eventuella risker och då kan vi förhindra att de små riskerna utvecklas till för bolaget dyra konsekvenser.

Som revisor granskar man inte allt räkenskapsmaterial. Hela revisionsprocessen följer en röd tråd. Vi sitter således inte och läser samtliga underlag till bokföringen. Revisionen vi erbjuder är och ska vara effektiv. För att skapa en kostnadseffektiv revision av ditt företag använder vi analytiska revisionsverktyg och kunskapsdatabaser.

Vi hjälper dig med din revision oavsett verksamhet!

  • Ägarledda företag
  • Offentlig verksamhet
  • Ideella organisationer
  • Bostadsrättsföreningar
  • Internationella dotterbolag

Vill du veta hur en revision kan öka din lönsamhet?

KONTAKTA OSS IDAG!

VAD VÅRA KUNDER TYCKER OM AREVENUE

“Thomas och teamet på Arevenue tog sig tiden att verkligen förstå vår verksamhet och kunde på så sätt snabbt identifiera några av våra problematiska och kostnadskrävande processer.”

PETER ANDERSSON, ALLSLIP SYD AB

VÅR FILOSOFI – SAMFÖRSTÅND

Vi vet av erfarenhet att det bästa resultatet uppnås med bra och tydlig kommunikation från båda parter. Därför uppmanar vi alltid dig som kund att vara med och påverka och komma med förslag på lösningar.
Det är nämligen viktigt för oss att ni känner en trygghet och att ni litar på vår erfarenhet och kompetens,
inte enbart i revision, utan också i företagsekonomi och entreprenörskap.

Genom samförstånd skapar vi inte endast en bra relation och samspel, vi bygger även ett ömsesidigt förtroende och förhoppningsvis en långvarig och framgångsrik relation.