Skattefrågor 2017-06-28T18:12:48+00:00

VÅRA TJÄNSTER

Vårt mål att öka värdet och lönsamheten i ditt bolag och den ekonomiska situationen för dig som ägare.

SKATTEFRÅGOR

Vi hanterar frågor inom skatteområdena nästan dagligen. Det kan vara frågor från Skatteverket som ställts till kunden som ska besvaras eller så kan det handla om att planera inför framtiden med allt vad det innebär.

Skatter spänner över stora och flera områden och vi vill inte utge oss för att vara renodlade experter. Till vår hjälp har vi etablerat ett mycket bra samarbete med skattejurister och dessa anlitar vi för våra kunders räkning när behov uppstår. Beroende på problemets karaktär anlitas den som är bäst lämpad för just den specifika uppgiften.

Våra kunder är nästan uteslutande ägarledda företag och det finns ofta en stark koppling mellan den privata ekonomin och företagets ekonomi. Detta samband tar vi naturligtvis hänsyn till när vi finner lösningar och vi ser vad som är mest förmånligt ur såväl ditt som företagets perspektiv.

Vi kan assistera dig i följande skatterelaterade ärenden:

 • Fastighetsskatt
 • Fusioner och förvärv
 • Fåmansföretagsbeskattning
 • Företagsbeskattning
 • Generationsskifte
 • Ideella organisationer och stiftelser
 • Internationell beskattning
 • Moms
 • Självrättelse
 • Skatteprocesser
 • Tull- och punktskatter

Behöver du hjälp med skattefrågorna?

KONTAKTA OSS IDAG!

VAD VÅRA KUNDER TYCKER OM AREVENUE

“Thomas och teamet på Arevenue tog sig tiden att verkligen förstå vår verksamhet och kunde på så sätt snabbt identifiera några av våra problematiska och kostnadskrävande processer.”

PETER ANDERSSON, ALLSLIP SYD AB

VÅR FILOSOFI – SAMFÖRSTÅND

Vi vet av erfarenhet att det bästa resultatet uppnås med bra och tydlig kommunikation från båda parter. Därför uppmanar vi alltid dig som kund att vara med och påverka och komma med förslag på lösningar.
Det är nämligen viktigt för oss att ni känner en trygghet och att ni litar på vår erfarenhet och kompetens,
inte enbart i revision, utan också i företagsekonomi och entreprenörskap.

Genom samförstånd skapar vi inte endast en bra relation och samspel, vi bygger även ett ömsesidigt förtroende och förhoppningsvis en långvarig och framgångsrik relation.