Du visar för närvarande Identifiera dina lönsamma kunder
Bulb head business man writing business plan

Identifiera dina lönsamma kunder

 Varje kund medför unika utmaningar. Ingen är den andre lik. Det känner du garanterat till från egna erfarenheter. Som företagare är det viktigt att identifiera dina lönsamma kunder och på sikt sålla ut dem som kostar dig pengar.

Tid är pengar

Detta är den vanligaste och lättaste aspekten att bedöma en kunds lönsamhet på. En kund som köper mycket och ofta är givetvis en lönsam kund. Men det finns andra faktorer som måste vägas in när man bedömer lönsamheten.

Hur mycket kostar det för dig att betjäna kunden? De kunder som är väldigt krävande kostar även ditt företag mycket tid, kraft och pengar genom all extra service ni får lägga ner. Det kan i sin tur överstiga lönsamheten kunden ger. Ett tips är att registrera tiden du lägger på varje kund i en månads tid. Du får då en uppfattning om vem som hjälper och stjälper din lönsamhet.

 

Är kunden en ambassadör?

Lönsamhet handlar inte enbart om kronor och ören. Identifiera de kunder som sprider ditt varumärke genom att prata om ditt företag till sina kunder. Kom ihåg, människor är mer benägna att handla när de har fått rekommendationer från vänner och bekanta, och därför är dessa kunder så viktiga för ditt företag.

 

Kan ni växa tillsammans?

Din kunds tillväxtpotential är minst lika viktig som din egen. Växer kunden så finns det utrymme för dig att sälja mer till kunden. Då växer även ditt företag.

Intressera dig för din kund och deras framtidsplaner. Ställ frågor om deras problem och utmaningar som kan ge viktiga insikter om hur ni kan bygga vidare på den relation ni har idag. Finns det utrymme för att sälja mer till kunden? Vilken potential har kunden att växa och i så fall efterfråga större volymer?

 

Kan kunden hjälpa till att bygga ditt varumärke?

Identifiera kunder som kan stärka ditt varumärke på lång sikt. Kunden kan vara en privatperson eller ett internationellt företag. Välkända kunder ger alltid större trovärdighet.

 

Återkommande kunder är bra kunder

Att titta på hur ofta kunden handlar är en bra riktlinje för att hitta lönsamma kunder. Handlar de varje dag, en gång i veckan, en gång i månaden eller en gång per år? Självklart är kunder som handlar oftare lönsammare än kunder som bara köper ibland.

 

Gå igenom din kundlista och välj ut 3 av dina mest och minst lönsamma kunder.

 

Lönsamma kunder:

Dessa kunder är din verksamhets blod och syre. Utan dem har du antagligen ingen verksamhet. Om du inte redan behandlar dem som kunglighet så är det hög tid att du gör det. Lägg tid och fokus på dessa kunder. Ring dem och motstå frestelsen att sälja. Intressera dig för deras bransch, utmaningar och möjligheter. Kom med förslag på hur ni tillsammans kan lösa deras utmaningar.

 

Mindre lönsamma kunder:

Definiera hur du kan du jobba mer effektivt med dina mindre lönsamma kunder. Vad är problemet? Lägger de små beställningar och tar upp mycket av din tid i processen? Identifiera då flaskhalsen. Om de tycker att det är krångligt att beställa, då är det din uppgift att underlätta för dem. Lyssna på dina kunder innan du avfärdar dem som besvärliga.

Thomas & Teamet

Arevenue grundades år 2007 av Thomas Appelgren som har varit verksam som egenföretagare i branschen sedan 1984. Därför har vi en ingående förståelse för problemställningar och möjligheter i den ädla konsten som ett entreprenörskap innebär. Efter många år i branschen har vi även byggt upp ett nätverk av samarbetspartners och kan därför erbjuda ett brett utbud av tjänster och expertis för att maximera din verksamhets potential.

Lämna ett svar