Du visar för närvarande Nyttan med revision

Nyttan med revision

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Vi har tillsammans med kunder, banktjänstemän, advokater och företrädare från Skatteverket tagit fram värdefulla rekommendationer som bör beaktas om du ska överväga valet om att behålla din revisor. Det är punkter som är viktiga att ta ställning till – behovet av revision ändras inte bara för att revisionsplikten försvinner. Listan är långt ifrån tänkt att vara komplett men den borde fungera som en tankeställare för den som är tveksam i valet.

Ett aktiebolag måste ha revision om mer än ett av de här värdena överskrids:

  • Balansomslutning om 1,5 miljon kronor
  • Nettoomsättning om 3 miljoner kronor
  • 3 anställda

Att ha kvar revisionen blir ett fritt val, men man bör tänka sig för hur det valet kommer att påverka ditt ansvar och förtroende för ditt företag på marknaden.

1. Trygghet för styrelsen

Genom vår revision får du en årlig hälsokontroll på ditt företag. I samband med att vi utför revision ser vi risker såväl som möjligheter. Vi utför inte enbart revision i samband med granskning. Resultatet av våra iakttagelser diskuterar vi sedan med er. Vårt arbete sker alltid i samförstånd med er som kund.

En revision ger bättre kontroll och kvalité på redovisningen och ger en trygghet i att man följt lagar och regler.

Styrelsens ansvar kvarstår enligt aktiebolagslagen och skattelagstiftningen och utan revisor ökar risken för att överträdelse kan ske.

Om ett bolag som valt bort revisionen växer och kommer över gränserna för lagstadgad revision så finns det ingen som bevakar detta. Om företagsledningen missat att välja revisor så är bolaget likvidationspliktigt och styrelsen har brutit mot aktiebolagslagen.

Styrelsens ansvar ökar med andra ord.

2. Bokslutsrapport – Revisionsberättelse

Bokslutsrapporten är inte officiell, dvs. den skickas inte med årsredovisningen som revisionsberättelsen dvs. den kan ej beställas från Bolagsverket.

Bokslutsrapporten tar inte ställning till någonting eftersom någon granskning inte har utförts.

3. Intern kontroll

En viktig uppgift för revisorn är att granska bolagets interna kontroller. Exempel på kontroller som görs är:

  1. att den anställda personalen gör rätt.
  2. att det finns rutiner för att minska svinn och stöld.
  3. att det finns rutiner för att redovisningen blir rättvisande och att rätt redovisning sker
    gentemot Skatteverket så att skattetillägg undvikes.
  4. att bolaget är tillräckligt försäkrat på alla plan. (sak, ansvar, person).

4. Ökad risk

Bankerna kommer med största sannolikhet att kräva högre ränta (om de överhuvudtaget lånar ut till något bolag som inte har registrerad revisor) Om ni trots allt avser att välja bort revisionen så måste ni enligt kreditvillkoren säkerligen få ett godkännande av kreditgivaren.

Risken för taxeringsrevision från Skatteverket ökar också eftersom det i bolagets deklaration ska anges huruvida man har en revisor eller ej.

Skatteverket har begärt och erhållit extra resurser för att kunna kontrollera de bolag som inte har revisor.

5. Trovärdighet – Signaler

Bolagets intressenter vill ha trovärdiga affärspartners.

Vågar ni själv lita på en årsredovisning om du skall ge kredit till ett företag som inte är reviderat?
Hur vet ni att t.ex. lagervärdet är korrekt om inte lagerposten reviderats?

6. Passiva delägare

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_cta_button call_text=”Vill du veta hur en revision kan öka din lönsamhet?” title=”KONTAKTA OSS IDAG!” target=”_self” color=”btn-primary” icon=”none” size=”btn-large” position=”cta_align_bottom” css_animation=”appear” href=”https://arevenue.se/kontakt/”][/vc_column][/vc_row]

Thomas & Teamet

Arevenue grundades år 2007 av Thomas Appelgren som har varit verksam som egenföretagare i branschen sedan 1984. Därför har vi en ingående förståelse för problemställningar och möjligheter i den ädla konsten som ett entreprenörskap innebär. Efter många år i branschen har vi även byggt upp ett nätverk av samarbetspartners och kan därför erbjuda ett brett utbud av tjänster och expertis för att maximera din verksamhets potential.

Lämna ett svar